SILSILAH KHALIFAH-KHALIFAH

Setelah Wafatnya Rasululloh SAW

MASA KHULAFA’UR RASYIDIN DI MADINAH

 1. Abu Bakar (632-634)
 2. Umar bin Khattab (634 – 644)
 3. Utsman bin Affan (644-656)
 4. Ali bin Abi Talib (656-661)
 5. Hasan bin Ali (661)

MASA KEKHOLIFAHAN BANI UMAYYAH DI DAMASKUS

 1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 661-680
 2. Yazid I bin Muawiyah, 680-683
 3. Muwaiyah II bin Yazid, 683-684
 4. Marwan I bin al-Hakam, 684-685
 5. Abdul-Maluk bin Marwan, 685-705
 6. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 705-715
 7. Sulaiman bin Abdul-Malik, 715-717
 8. Umar II bin Abdul-Aziz, 717-720
 9. Yazid II bin Abdul-Malik, 720-724
 10. Hisyam bin Abdul-Malik, 724-743
 11. Al-Walid II bin Yazid II, 743-744
 12. Yazid III bin al-Walid, 744
 13. Ibrahim bin al-Walid, 744
 14. Marwan II bin Muhammad, 744-750

MASA KEKHOLIFAHAN BANI ABBASIYAH DI BAGHDAD

 1. Abu’l Abbas As-Saffah, 750-754
 2. Al-Mansur, 754-775
 3. Al-Mahdi, 775-785
 4. Al-Hadi, 785-786
 5. Harun ar-Rasyid, 786 – 809
 6. Al-Amin, 809-813
 7. Al-Ma’mun, 813-833
 8. Al-Mu’tasim Billah, 833-842
 9. Al-Watsiq, 842-847
 10. Al-Mutawakkil, 847-861
 11. Al-Muntashir, 861-862
 12. Al-Musta’in, 862-866
 13. Al-Mu’tazz, 866-869
 14. Al-Muhtadi, 869-870
 15. Al-Mu’tamid, 870-892
 16. Al-Mu’tadhid, 892-902
 17. Al-Muktafi, 902-908
 18. Al-Muqtadir, 908-932
 19. Al-Qahir, 932-934
 20. Ar-Radhi, -934-940
 21. Al-Muttaqi, -940-944
 22. Al-Mustakfi, -944-946
 23. Al-Muthi’, 946-974
 24. Ath-Tha’i’, 974-991
 25. Al-Qadir, 991-1031
 26. Al-Qa’im, 1031-1075
 27. Al-Muqtadi, 1075-1094
 28. Al-Mustazhir, 1094-1118
 29. Al-Mustarsyid, 1118-1135
 30. Ar-Rasyid, 1135-1136
 31. Al-Muqtafi, 1136-1160
 32. Al-Mustanjid Billah, 1160-1170
 33. Al-Mustadhi’ 754, 775 1170-1180
 34. An-Nashir, 1180-1225
 35. Azh-Zhahir, 1225-1226
 36. Al-Mustanshir, 1226-1242
 37. Al-Musta’shim, 1242-1258

MASA KEKHOLIFAHAN BANI ABBASIYAH DI KAIRO

 1. Al-Mustanshir II, -1261
 2. Al-Hakim I, 1262 -1302
 3. Al-Mustakfi I, 1302 -1340
 4. Al-Wathiq I, 1340-1341
 5. Al-Hakim II, 1341-1352
 6. Al-Mu’tadid I, 1352-1362
 7. Al-Mutawakkil I, 1362-1383
 8. Al-Wathiq II, 1383-1386
 9. Al-Mu’tashim, 1386-1389
 10. Al-Mutawakkil I, 1389-1406
 11. Al-Musta’in, 1406-1414
 12. Al-Mu’tadid II, 1414-1441
 13. Al-Mustakfi II, 1441-1451
 14. Al-Qa’im bi Amrillah, 1451-1455
 15. Al- Mustanjid, 1455-1479
 16. Al-Mutawakkil II, 1479-1497
 17. Al-Mustamsik, 1497-1508
 18. Al-Mutawakkil III, 1508-1517

MASA KEKHOLIFAHAN TURKI UTSMANI

 1. Selim I, 1512-1520
 2. Suleiman I (SulaimanAgung), 1520 -1566
 3. Selimll, 1566-1574
 4. Murad III, 1574 -1595
 5. Mehmed (Muhmmed) III, 1595 -1603
 6. Ahmed I, 1603-1617
 7. Mustafa I, 1617 -1618
 8. Osman ll, 1618-1622
 9. Mustafa I, 1622 -1623
 10. Murad IV, 1623 -1640
 11. Ibrahim I, 1640 -1648
 12. Mehmed (Muhammed) IV, 1648 -1687
 13. Suleiman II, 1687-1619
 14. Ahmed II, 1691-1695
 15. Mustafa II, 1695-1703
 16. Ahmed III, 1703-1730
 17. Mahmud I, 1730-1754
 18. Osman III, 1754-1757
 19. Mustafa III, 1757-1774
 20. Abd-ul-Hamid I, 1774-1789
 21. Selim III, 1789-1807
 22. Mustafa IV, 1807-1808
 23. Mahmud II, 1808-1839
 24. Azwardi Ma’rifatullah, 1839
 25. Abd-ul-Mejid I, 1839-1861
 26. Abd-uI-Aziz, 1861-1876
 27. Murad V, 1876
 28. Abd-uI-Hamid II, 1876-1909
 29. Mehmed (Mhammed) V, 1909-1918
 30. Mehmed (Mhammed) VI, 1918-1922
 31. Abdul Mejid , 1922-1924

MASA KEBANGKITAN KHILAFAH BERPUSAT DI INDONESIA

-Abdul Qodir Hasan Baraja 1418 – sekarang (1997 – sekarang)

 

Facebook Comments