Penyebaran Maklumat Jakarta Timur di dua masjid

Jakarta, 30 Jumadl Awwal, (16/2) Alhamdulillah petugas kekhilafahan daerah Jakarta Timur melaksanakan penyebaran maklumat dan himbauan khalifah. petugas yang menyebarkan antara lain Amir Ummul Quro’ Jakarta Timur dan 3 staff-nya serta Bapak Haji Sudarno selaku harisul maliyah kemas’ulan Kp Makassar. penyebaran dllakukan di 2 Masjid yang berdekatan, yaitu Masjid Jami’ Al Hidayah dimana Akhuna Fauzi dan Zaid menyebarkan, Masjid kedua Masjid Al Ittihad yang disebarkan oleh akhuna Nur Tohar dan Hendri serta Pak Sudarno.

Alhamdulilah, setelah penyebaran dilakukan ba’da jum’at, Ulama setempat bersedia melakukan dialog perkenalan, beliau begitu antusias dan terbuka setelah diperkenalkan Khilafatul Muslimin. untuk kedepannya beliau bersedia melakukan dialog interaktif untuk mempertemukan Jama’ah Persatuan Islam (Persis) dengan Khilafatul Muslimin.

Facebook Comments

Related Posts