KHALIFAH : ISLAM AKAN KEMBALI BANGKIT DAN BERJAYA MANAKALA KEMBALI KEPADA KONSEP ALLAH

DUNIA ISLAM 0

khilafatulmuslimin.com I Khalifah /Amirul Mukminin, Syeikh Abdul Qadir Hasan Baraja’ menanggapi keadaan ummat Islam saat ini yang tidak bersatu dalam satu wadah kepemimpinan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan telah di ikuti oleh para sahabat dengan baik. Pemikiran beliau disampaikan pada redaksi majalah al-khilafah pada bulan awal bulan Muharam tahun 1439 H (pada momen tahun baru Islam).

Menurut beliau, “Fakta sejarah didalam Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam sistem kenabian maka kelanjutan kesatuan orang-orang beriman berada di bawah kepemimpinan seorang Khalifah /Amirul Mukminin dalam sistem ke-Khalifahan, demi meraih kejayaan Islam dan ummatnya mendapatkan curahan rahmat dan ridha Allah SWT. Tanpa sistem hidup Islami (Khilafah setelah kenabian) maka sistem hidup lain hasil pemikiran dan pendapat manusia, mustahil dapat diandalkan untuk mempertahan keutuhan kesatuan hidup ummat manusia yang berbeda-beda”.

Kembali menurut ustadz yang tidak pernah berhenti berjuang agar Islam tegak ini, “Khususnya di negeri yang multi etnis, ras dan bermacam-macam suku sebagaimana diciptakan Allah kebhinekaan, mereka hanya dapat dilestarikan secara baik dan benar bila masing-masing kembali berpedomankan ajaran yang dibawa para nabi, sehingga setiap golongan mereka mempraktekkan keyakinannya sesuai tuntunan agamanya masing masing berdasarkan kitab yang telah diyakini kebenarannya, bukan berdasarkan keinginan nafsu dan kemauan fikiran manusia saja tanpa pedoman agama. Maka kaum muslimin wajib bersatu (berjama’ah) demi mempraktekkan syari’at Islam dengam memerdekakan agama-agama lain mempraktekan keyakinan mereka masing-masing tanpa ada paksaan”.

“Tanpa kembali kepada ajaran Allah atau dengan kata lain lebih mengutamakan ajaran manusia melalui konsep yang dibuat-buat sendiri dalam mempertahan kebhinekaan suatu bangsa adalah  mustahil sampai kapanpun, yang ada berbagai pemaksaan, penindasan dan berbagai tindakan kedzaliman lainnya yang berakibat segolongan manusia  menjajah segolongan lainnya dan terciptalah kesombongan dan kerusakan dimana-mana sebagai mana Allah berfirman, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Ruum : 41)”. Tegas beliau sekaligus menutup statemen nya.

Demikian tanggapan dari Khalifah yang berharap agar ummat Islam kembali kepada pedoman yang Allah dan Rasul-Nya kehendaki bukan kepada hasil akal dan hawa nafsunya. Silahkan berfikir, merenungi dan segera mengambil sikap, karena tujuan akhir hidup manusia ini Cuma dua, kalau tidak ke Surga pasti akan ke Neraka, tentukan pilihan agar selamat dunia dan akhirat. [TB, sumber, majalah al khilafah]

Facebook Comments
Tags:

Related Posts