DILARANG CURHAT DI MEDIA SOSIAL

FATWA 0

Tercantum dalam surat edaran resmi (Hasil Musyawarah Pusat) dari Khalifah dengan surat bernomor : 342/Pst-01/V/1437 H, yang ditujukan kepada para Amir Daulah untuk di sampaikan kepada seluruh Warga Khilafatul Muslimin di manapun berada.

Khalifah /Amirul Mukminin melarang kepada seluruh warga Khilafatul Muslimin CURHAT (Curahan Hati) di Facebook dan media sosial lain, terutama bagi kaum ibu. Dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan dakwah dengan al-akhalaqul karimah.

Turunnya larangan Khalifah  tersebut merupakan salah satu cara bagi warga Khilafatul Muslimin yang selama ini dalam menggunakan media sosial khususnya facebook terkesan curhat yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Saya memantau para ibu yang curhat melalui facebook sudah melampaui batas. Masa iya seorang istri curhat ditanggapi sama suami orang lain dan itu dibaca oleh orang banyak. Itu kan sesuatu yang memalukan“, ungkap Khalifah.

Facebook Comments
Tags:
Rate this article!

Related Posts