Bai’at warga baru terus Bertambah

Kedatangan Abu Salma sebagai utusan Kholifah/Amirul mu’minin ke Medan ini kelihatan-nya menjadi spirit Da’wah ke Khalifahan/Khilafatul Muslimin di Medan ini,terbukti pasca sepekan kedatangan Abu Salma Ke Medan ini telah dua orang berbai’at,24 Rabi’ul Akhir 1435 H telah ber Bai’at warga baru lagi di medan,(Ramadhani Nst_Medan)

Facebook Comments
Rate this article!

Related Posts